Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
SØk, finn og bestill

   


Om oss


Fylkesbiblioteket i Akershus er et utviklings- og kompetansesenter for bibliotek og skoler i Akershus. Fylkesbibliotekets mål er å bidra til at innbyggerne i fylket skal få de best mulige bibliotektjenestene gjennom regional bibliotekutvikling og regionale bibliotekoppgaver.

Fylkesbibliotekets oppgaver:

 • utvikle gode samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket
 • delta i/koordinere prosjekter innenfor bibliotekfaglige emner
 • arrangere kurs og møter i bibliotekfaglige emner
 • drifte en bibliotekbuss som et supplement til kommunenes bibliotektilbud
 • ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket.


  Fylkesbiblioteket låner ut klassesett til grunn- og videregående skoler i Akershus. Skolen kan også låne bokdepoter, tilrettelagt litteratur og faglitteratur.

  Fylkesbiblioteket kjører en bibliotekbuss i 16 kommuner og har til sammen ca. 30 stoppesteder. Bibliotekbussene tilbyr bøker, lydbøker, videoer og musikk for barn, ungdom og voksne.

  Fylkesbiblioteket i Akershus har ansvaret for driften av biblioteket på Ullersmo fengsel.

  I samarbeid med Akershus musikkråd driver fylkesbiblioteket Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus. Her kan en låne bøker, CD-plater og videoer om og med musikk, samt noter. Fylkesbibliotekets lånere er hovedsakelig bibliotek, skoler og andre institusjoner. Personlige lånere er velkommen til å bruke bokbussen og Dokumentasjonssenter for musikk, og å søke i våre databaser.

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost