Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
  Søk, finn og bestill

   

Prosjektsekretariatet i Akershus

Prosjektsekretariatet i Akershus ble etablert våren 2012, og i september ble mandatet til sekretariatet vedtatt på biblioteksjefmøte. Sekretariatet skal stimulere til bibliotekutvikling i Akershus gjennom å bidra til at bibliotekene kan søke eksterne prosjektmidler på vegne av ett eller flere bibliotek i fylket.

Mandat for prosjektsekreteriatet

Prosjektsekretariatet i Akershus består av:
Tordis Holm, Fylkesbiblioteket i Akershus
Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus
Frid Feyling, Asker bibliotek
Janne Smedheim, Ullensaker bibliotek
Elisabeth Stabell, Nes bibliotek
Rune Brøndbo, Frogn/Enebakk bibliotek
Kjersti Furu, Lørenskog bibliotek

 

Spørsmål om sekreteriatet?
Ta kontakt med Tordis Holm

 

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost