Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
SØk, finn og bestill

   

Bibliotekspillet

Program for åpning av Bibliotekspillet på Ski bibliotek 3/9/2013, klokka 12:00

Hva er Bibliotekspillet - kort fortalt:
Fra 2. september til  29. november i år arrangerer Fylkesbiblioteket i Akershus i samarbeid med 18 folkebibliotek i Akershus leselystkampanjen Bibliotekspillet, som bruker «gameification» og sosiale medier for å inspirere ungdom til å lese og bruke biblioteket. Prosjektet har fått prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.
Vi har også åpnet for at bibliotek utenfor Akershus kan melde seg på, og interessen er stor.

Hva er Bibliotekspillet - litt lengre fortalt:
Bibliotekspillet er en leselystkampanje, hovedsakelig rettet mot ungdomsskoleelever, som gjennomføres i månedene september, oktober og november 2013.
Spillet består blant annet i å skrive bokanmeldelser, løse litteraturoppgaver og å gå på biblioteket. Spillet arrangeres på Internett.

Kampanjen henter elementer fra dataspill og sosiale medier for å gjøre leseopplevelsen mer interessant, og det blir også delt ut premier til de ungdomsskoleelevene som får flest poeng i konkurransen – en premie til den beste fra den enkelte kommune i Akershus og en større premie til den beste spilleren i hele Akershus.

En stor og viktig del av spillet er at deltakerne skriver bokanmeldelser, noe som vil gi spillerne praktisk skrivetrening. Bokanmeldelsene vil også ligge tilgjengelige for alle de andre spillerne med mulighet for å søke på enkelte sjangre, noe som gjør at de som trenger gode tips til hva de kan lese enkelt kan finne bokanmeldelser skrevet av andre ungdommer.

Spillet vil også hver uke få en ny litteraturoppgave, hvor man får satt kunnskapene sine om ungdomslitteratur på prøve.
Alle disse oppgavene og anmeldelsene er lagt opp som et slags dataspill, hvor man får poeng for alt man bidrar med og man også kan vinne spesielle digitale utmerkelser ved å gjennomføre ulike kombinasjoner av oppgaver.

Spillet har også et praterom der man kan diskutere litteratur med leseglade jevnaldrende i hele Norge, som tidligere nevnt vil det være mulig for folkebibliotek over hele landet å benytte seg av spillet.

Spørsmål om Bibliotekspillet?
Ta kontakt med:

Olaf Moriaty Solstrand (prosjektleder, Ski bibliotek)
Cathrine Undhjem

 

 

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost