Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
SØk, finn og bestill

   

INNBYDENDE BIBLIOTEKROM

«Bibliotekrommet er i fokus, og flere bibliotek har fått oppgraderte lokaler de siste årene. Bibliotekene skal være en møteplass og et sted publikum er fristet til å vende tilbake til. God service ligger også i innredning og tilrettelegging av lokalene.»  Denne beskrivelsen var bakgrunnen for prosjektet «Innbydende bibliotekrom» som ble gjennomført i 2012 og avsluttet i 2013. Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket.

Sammen med interiørarkitekt MNIL Anne Cecilie Hopstock reiste vi rundt til 20 av fylkets 22 folkebibliotek høsten 2012. Hvert enkelt bibliotek fikk en tilbakemelding under besøket, for så å få en skriftlig oppsummering og forslag til endringer for å gjøre det beste ut av det som allerede fantes på stedet.

I etterkant har vi på fylkesbiblioteket laget en veileder som baserer seg på besøkene og referatene. Mange av forslagene fra interiørarkitekten var universelle og kan komme til nytte for flere. Og noen av rådene var gjengangere, og kan fint brukes de fleste steder.  Vi håper veilederen kan være et nyttig verktøy for andre som ønsker forslag til hva man skal se etter. Den kan brukes som en sjekkliste dersom man ønsker å se om det er områder man skal være ekstra oppmerksomme på. Langt fra alt passer for alle, men noen idéer og kommentarer kan det være at man kjenner seg igjen i, uansett hvor stort eller lite, nytt eller gammelt lokale man holder til i.
Her finner du også en beskrivelse av prosjektet på side 3 og 4, spør gjerne hvis dere ønsker å vite mer.

Nesodden bibliotek
Foto: Nesodden bibliotek

Les veilederen, lær deg noen knep og bruk dem!

 

 

SNARVEIER

Gjør det selv (veileder)

Sluttrapport til NB

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost