Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  kultur.akershus   |   Kontakt oss   | 
SØk, finn og bestill

   

CALL FOR PAPERS! «ET ROP ETTER PAPPIR!»

Konferanse: «PROSJEKTER I DRIFT»
Tid og sted: 18. OG 19. NOVEMBER 2013, THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Prosjektsekretariatet i Akershus har fått tildelt kr 50.000,- fra Nasjonalbiblioteket til en 1-2 dagers konferanse om prosjektarbeid i bibliotek – «Prosjekter i drift».

Konferansens mål er å gjøre bibliotekansatte kjent med hva som kjennetegner et vellykket prosjekt, hvordan gå fram for å få tildelt midler og hvilke suksesskriterier som kjennetegner et prosjekt som går videre i normal drift.

Vi ønsker både en teoretisk og en praktisk tilnærming til temaet i form av foredrag av ansatte ved høgskole- og universitetsnivå som underviser i prosjektarbeid og workshops hvor deltakerne og eventuelt senere samarbeidspartnere kan utveksle gode ideer.

I tillegg skulle vi gjerne hatt noen innlegg fra bibliotekfolk som har erfaringer å dele og gode råd om prosjekter som har vist seg vellykket. På vegne av Prosjektsekretariatet vil vi gjerne vite om vellykkete prosjekt som etter prosjektperioden har overlevd og senere gått over i vanlig drift!

Det vi ønsker oss er innlegg på ca. 15 minutter hvor man forteller om prosjektet og hvilke erfaringer man gjorde seg underveis - og hvorfor og hvordan dette endte med videreføring. Hva var det som gjorde det vellykket? I motsatt fall kunne det også være lærerikt å høre om et prosjekt som ikke var vellykket og hvilke erfaringer og refleksjoner man gjorde seg i ettertid. Prosjektsekretariatet vil foreta en utvelging dersom vi får mange tilbakemeldinger.

Konferansen planlegges holdt 18. og 19.11. på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.
Vi er takknemlig for tilbakemeldinger – enten du kunne tenke deg å bidra eller om du vet om andre som kunne ha bidratt med noen erfaringer.
Frist for tilbakemeldinger 31.5.

For prosjektsekretariatet i Akershus
Vennlig hilsen
Tordis Holm og Cathrine Undhjem

Fylkesbiblioteket i Akershus
Epost: tordis.holm@akershus-fk.no
epost: cathrine.undhjem@akershus-fk.no

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost