Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  kultur.akershus   |   Kontakt oss   | 
SØk, finn og bestill

   

SAMBA

Samba står for samarbeidsgruppe for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus.

Det er et faglig nettverk som hovedsakelig fokuserer på barne- og ungdomslitteratur, men som også tar opp andre temaer i tilknytning til bibliotektjenester for barn og unge.

Styret i SAMBA arrangerer møtene og styrearbeidet går på omgang mellom regionene i Akershus. Gruppa har to møter i året. Møtene blir kunngjort på vår kurs- og møteoversikt.

I perioden 2015-2017 er disse med i styret:

Anlaug Landfald, Ski bibliotek (permisjon)
E-post
tlf.: 64914910

Frank Hiis, Ski bibliotek
E-post
tlf.: 64914910

Helene Stubberud, Frogn bibliotek
E-post
tlf.: 64906460

Hilde Sjølset, Oppegård bibliotek
E-post
tlf.: 66815050

Drifa Gudmundsdottir (sekretær), Fylkesbiblioteket i Akershus
Postadresse: Postboks 85, 2027 Kjeller
E-post
tlf.: 64840867/98853563

minesideroppe
 
Folkebibliotek i Akershus
 
minesidernede
     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost