Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
SØk, finn og bestill

   

TIDLIGERE AKTUELLE SAKER FRA FYLKESBIBLIOTEKET I AKERSHUS

Statistikkrapportering for 2015
statistikk

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole- fag- og forskningsbibliotek. Statistikksystemet åpner for pålogging i løpet av uke 8.

Den foreløpige statistikken for Akershusbibliotekene viser en positiv utvikling både i besøk- og utlånstall. Samtidig viser tallene en nedgang totalt sett. Dette har sammenheng med at flere bibliotek har vært stengt deler av 2015, noe som gir naturlig utslag på statistikken sammenlignet med 2014. Tallene viser også at antall arrangementer i bibliotekene er økende.

Nyhetsbrev fra fylkesbiblioteket
Penn
Illustrasjon: Morguefile
Nyansatte, nye prosjekter og digital innhold i bibliotekene er noen av det vi skriver om i årets første nyhetsbrev fra fylkesbiblioteket. Her kan du lese hele nyhetsbrevet.
Prosjekt og utlysningsmidler i 2016
Nasjonal bibliotekstrategi
Foto: i 2015 presenterte daværende kulturminister Thorhild Widvey og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene er fastsatt av Nasjonalbiblioteket ut fra føringer i bibliotekstrategien og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.

Nasjonalbiblioteket har lyst ut prosjekt- og utviklingsmidler for 2016, til frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak i bibliotekene. Søknadsfristen er satt til 19. februar. Utvikling av nye bibliotektjenester, innholdsformidling og nye måter å samarbeide på er stikkord for hvilke søknader som vil bli prioritert. Du kan lese hele utlysningsteksten på Nasjonalbibliotekets sider.

Litteraturfestival i Akershus for 7. gang! Workshop for bibliotekene i uke 7

Den gode litteraturen

Det blir workshop på Fylkesbiblioteket for å planlegge/lage avtaler om arrangementer under Litteraturfestivalen i uke 43. Workshopen arrangeres den tirsdag 16. februar i fylkesbibliotekets lokaler på Kjeller. Påmeldingsfrist er 11. februar.

Fylkesbiblioteket vil legge til rette for at folkebibliotekene kan samarbeide om å få tak i forfattere og lage arrangementer. Ta med mange gode idéer og egen laptop eller nettbrett! Det blir servert enkelt lunsj.

Workshop: Press Reader
Press Reader

Nytt år, nye digitale muligheter! I 2016 tar folkebibliotekene og skolebibliotekene i bruk tjenesten Press Reader. Allerede 7. januar arrangerer fylkesbiblioteket workshop om tjenesten som nå rulles ut til alle bibliotekene. Dette er temaer som tas opp:

  • Hvordan virker Press reader (på ulike plattformer)?
  • Erfaringer så langt (teknisk og bruk)?
  • Utfordringer?
  • Markedsføring – hvordan – til hvem?

Meld deg på i kursoversikten vår.

Snarveier

Aktuelt fra 2015

Aktuelt fra 2014

Aktuelt fra 2013

Aktuelt fra 2012

Aktuelt fra 2011

Aktuelt fra 2010

Aktuelt fra 2009

     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost