Fylkesbiblioteket i Akershus
 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   
SØk, finn og bestill

   


Ansatte Hos Fylkesbiblioteket i Akershus

Heidi H
Heidi Hovemoen

Fylkesbiblioteksjef

Arbeidsoppgaver: leder for Fylkesbiblioteket i Akershus, personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid, økonomisk styring.

epost
cathrine

cathrine undhjem

Nestleder
Arbeidsoppgaver: personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid.


epost

Patricia
Patricia Castillo

Førstesekretær
Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss, post, istandgjøring av bøker, fjernlån.

epost
Drifa

DRIFA GUDMUNDSDOTTIR

Spesialbibliotekar
Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av barne-og ungdomslitteratur. Klassesettjeneste, bibliotekbuss. Koordinator for SAMBA.

epost

lise

LISE GYLDMAR

Bibliotekbussjåfør
Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss.

epost
Tordis Holm

TORDIS HOLM

Spesialbibliotekar
Teamleder for kompetanse-og markedsføring
Arbeidsoppgaver: kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte i Akershus. Markedsføring av fylkesbibliotekets virksomhet. Koordinator for prosjektsekreteriatet i Akershus. Kontakt for bibliotekarer på videregående skoler i Akershus.

epost

tone

TONE SANDUM LINDH

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: ansvar for bibliotekbussen i Akershus, innkjøp og registrering av bøker/annet trykt materiale, samt lydbøker for voksne.


epost

heidil
heidi lorentzen

Spesialbibliotekar
Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss, fjernlån, istandgjøring av bøker. innkjøp og registrering av AV-materiale. Leser søker bok-koordinator for Akershus.

epost
marianne
Marianne gustafson

Spesialbibliotekar
Arbeidsoppgaver: Fengselsbibliotek.
epost Fylkesbiblioteket
epost
Ullersmo
olga

Olga Skrinde

Spesialbibliotekar
Teamleder for samlinger, lånesamarbeid og formidling
Arbeidsoppgaver: ansvar for samlinger, lånesamarbeid i fylket og formidlingstiltak. Ansvarlig for Litteraturfestivalen i Akershus. Koordinering av innkjøp av e-medier i Akershus.

epost

 

vidar
Vidar Sørum

Bibliotekbussjåfør
Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss.

epost
arne

Arne Thomassen

Rådgiver
Teamleder for musikk

Arbeidsoppgaver:
Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

epost
Gunnar

Gunnar Vilberg

Formidlingsrådgiver
Arbeidsoppgaver: litteraturprodusent for DKS i den videregående skolen. Litteraturfestival, bibliotekbuss.

epost

cecilie
cecilie weinholdt

Spesialbibliotekar
Teamleder for IKT
Arbeidsoppgaver: Bibliofil, katalog, digitale tjenester,prosjektkoordinator for e-bokprosjektet,bibliotekbuss. Webløft-koordinator for Akershus.
epost
     
Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller
• Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost